Nhật ký Việt – A casual conversation about modern life

A casual conversation about modern life

test

leave a comment »

test

Advertisements

Written by Viet

Tháng Tư 6, 2009 at 12:58 sáng

Posted in 107680

Moved

with one comment

The blog has been moved. Music/movie/drama to NHATKYVIET.COM , and other Vietnamese posts to THUYDU.COM , please update your bookmark. Thank you !

Blog đã được chuyển địa chỉ. Các bài viết về nhạc/phim dời về NHATKYVIET.COM , còn các bài tiếng Việt thì về THUYDU.COM. Làm ơn cập nhật bookmark của bạn. Cảm ơn !

Viet.

Written by Viet

Tháng Tư 18, 2008 at 7:10 sáng

Posted in 107680